Feeds

Aktuelle udbud

Oversigt over aktuelle udbud omfatter igangværende EU-udbud af personbefordring i Danmark. Udbuddene fremgår af listen i den rækkefælge, de er blevet offentliggjort (Nyeste øverst). Det er tilbudsgivernes eget ansvar at være opmærksom på de i tidsfrister og krav der fremgår af udbuddet.

Nationale udbud (under tærskelværdien) offentliggøres på www.udbud.dk

722212-2023: Danmark - Transporttjenester (ikke affaldstransport) - Udbud af Transportydelser

Offentliggørelsesdato (PD): 28/11/2023 | Frist (DT): 08-12-2023 | Dokument (TD): Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

718918-2023: Danmark - Specialiseret personbefordring ad vej - Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune

Offentliggørelsesdato (PD): 27/11/2023 | Frist (DT): 05-12-2023 | Dokument (TD): Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

714518-2023: Danmark-Odense: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

Offentliggørelsesdato (PD): 24/11/2023 | Frist (DT): 21-12-2023 | Dokument (TD): Udbudsbekendtgørelse

713953-2023: Danmark-Skanderborg: Madudbringning

Offentliggørelsesdato (PD): 24/11/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

703879-2023: Belgien - Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør - Marché de service de transport de personnes par autocar

Offentliggørelsesdato (PD): 20/11/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen

703502-2023: Danmark - Transporttjenester (ikke affaldstransport) - Offentligt udbud af befordring til Dagtilbud og Skoler og Sundhed og Omsorg i Gribskov Kommune

Offentliggørelsesdato (PD): 20/11/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen

702965-2023: Danmark-København: Persontransport, ikke rutekørsel

Offentliggørelsesdato (PD): 20/11/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Supplerende oplysninger

688462-2023: Danmark - Transporttjenester (ikke affaldstransport) - Specialkørsel

Offentliggørelsesdato (PD): 13/11/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen

684740-2023: Danmark - Transporttjenester (ikke affaldstransport) - UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE INDKØB AF TAXIKØRSEL

Offentliggørelsesdato (PD): 10/11/2023 | Frist (DT): 11-12-2023 | Dokument (TD): Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

684402-2023: Danmark-Esbjerg: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

Offentliggørelsesdato (PD): 10/11/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

681311-2023: Danmark-Næstved: Persontransport, ikke rutekørsel

Offentliggørelsesdato (PD): 10/11/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

680188-2023: Danmark - Persontransport, ikke rutekørsel - Udbud af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge (2)

Offentliggørelsesdato (PD): 09/11/2023 | Frist (DT): 12-12-2023 | Dokument (TD): Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

679531-2023: Danmark - Transporttjenester (ikke affaldstransport) - Udbud af Transportydelser

Offentliggørelsesdato (PD): 09/11/2023 | Frist (DT): 08-12-2023 | Dokument (TD): Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

679100-2023: Danmark - Transporttjenester (ikke affaldstransport) - B2X - Udbud af metroerstatningskørsel

Offentliggørelsesdato (PD): 08/11/2023 | Frist (DT): 22-11-2023 | Dokument (TD): Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

677622-2023: Danmark-Højbjerg: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

Offentliggørelsesdato (PD): 08/11/2023 | Frist (DT): 18-03-2024 | Dokument (TD): Udbudsbekendtgørelse

676069-2023: Danmark - Specialiseret personbefordring ad vej - Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune

Offentliggørelsesdato (PD): 07/11/2023 | Frist (DT): 05-12-2023 | Dokument (TD): Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

673115-2023: Danmark - Persontransport, ikke rutekørsel - Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune

Offentliggørelsesdato (PD): 06/11/2023 | Frist (DT): 04-12-2023 | Dokument (TD): Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

671381-2023: Danmark - Specialiseret personbefordring ad vej - Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune

Offentliggørelsesdato (PD): 03/11/2023 | Frist (DT): 05-12-2023 | Dokument (TD): Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

669275-2023: Danmark-Aarhus: Specialiseret personbefordring ad vej

Offentliggørelsesdato (PD): 03/11/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

629680-2023: Danmark-Valby: Offentlig vejtransport

Offentliggørelsesdato (PD): 18/10/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

623755-2023: Danmark-København: Persontransport, ikke rutekørsel

Offentliggørelsesdato (PD): 16/10/2023 | Frist (DT): 14-11-2023 | Dokument (TD): dynamisk indkøbssystem

621397-2023: Danmark-Herning: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

Offentliggørelsesdato (PD): 13/10/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

618647-2023: Danmark-Herning: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

Offentliggørelsesdato (PD): 13/10/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

603961-2023: Danmark-Højbjerg: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

Offentliggørelsesdato (PD): 06/10/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Vejledende periodisk bekendtgørelse - anvendes ikke til at iværksætte udbud-

602112-2023: Danmark-Vejle: Persontransport, ikke rutekørsel

Offentliggørelsesdato (PD): 06/10/2023 | Frist (DT): | Dokument (TD): Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Mere ...

Ted indeholder flere offentliggørelser, der muligvis opfylder disse kriterier. For yderligere oplysninger klik på linket

 

Ovenstående liste er baseret på udtræk af TED – tenders electronic daily (Supplement til Den Europæiske Unions Tidende)

 

UDFØRELSESSTED:

  • Danmark (DK0)

KONTRAKTENS GENSTAND(CPV-kode):

  • 60100000 – Vejtransport
  • 60112000 – Offentlig vejtransport
  • 60120000 – Taxikørsel
  • 60130000 – Specialiseret personbefordring ad vej
  • 60140000 – Persontransport, ikke rutekørsel
  • 60170000 – Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
  • 60171000 – Udlejning af personbiler med chauffør
  • 60172000 – Udlejning af busser og turistbusser med chauffør