Feeds

Aktuelle udbud

Oversigt over aktuelle udbud omfatter igangværende EU-udbud af personbefordring i Danmark. Udbuddene fremgår af listen i den rækkefælge, de er blevet offentliggjort (Nyeste øverst). Det er tilbudsgivernes eget ansvar at være opmærksom på de i tidsfrister og krav der fremgår af udbuddet.

Nationale udbud (under tærskelværdien) offentliggøres på www.udbud.dk

Liste over aktuelle udbud på www.ted.europa.eu

 

 

Ovenstående liste er baseret på udtræk af TED – tenders electronic daily (Supplement til Den Europæiske Unions Tidende)

 

UDFØRELSESSTED:

  • Danmark (DK0)

KONTRAKTENS GENSTAND(CPV-kode):

  • 60100000 – Vejtransport
  • 60112000 – Offentlig vejtransport
  • 60120000 – Taxikørsel
  • 60130000 – Specialiseret personbefordring ad vej
  • 60140000 – Persontransport, ikke rutekørsel
  • 60170000 – Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
  • 60171000 – Udlejning af personbiler med chauffør
  • 60172000 – Udlejning af busser og turistbusser med chauffør