Feeds

Aktuelle udbud

Oversigt over aktuelle udbud omfatter igangværende EU-udbud af personbefordring i Danmark. Udbuddene fremgår af listen i den rækkefælge, de er blevet offentliggjort (Nyeste øverst). Det er tilbudsgivernes eget ansvar at være opmærksom på de i tidsfrister og krav der fremgår af udbuddet.

Nationale udbud (under tærskelværdien) offentliggøres på www.udbud.dk

312026-2023: Danmark-Vejle: Persontransport, ikke rutekørsel

Offentliggørelsesdato (PD): 26/05/2023 | Frist (DT): 23-06-2023 | Dokument (TD): Udbudsbekendtgørelse

305516-2023: Danmark-København: Vejtransport

Offentliggørelsesdato (PD): 22/05/2023 | Frist (DT): 20-06-2023 | Dokument (TD): Udbudsbekendtgørelse

305098-2023: Danmark-Rønne: Vejtransport

Offentliggørelsesdato (PD): 22/05/2023 | Frist (DT): 23-06-2023 | Dokument (TD): Udbudsbekendtgørelse

303776-2023: Danmark-Ølstykke: Vejtransport

Offentliggørelsesdato (PD): 22/05/2023 | Frist (DT): 16-06-2023 | Dokument (TD): Udbudsbekendtgørelse

270285-2023: Danmark-Middelfart: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

Offentliggørelsesdato (PD): 08/05/2023 | Frist (DT): 06-06-2023 | Dokument (TD): Udbudsbekendtgørelse

253367-2023: Danmark-Odense: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

Offentliggørelsesdato (PD): 28/04/2023 | Frist (DT): 07-06-2023 | Dokument (TD): Udbudsbekendtgørelse

151051-2023: Danmark-Store Heddinge: Persontransport, ikke rutekørsel

Offentliggørelsesdato (PD): 13/03/2023 | Frist (DT): 11-04-2033 | Dokument (TD): dynamisk indkøbssystem

576280-2022: Danmark-Hillerød: Specialiseret personbefordring ad vej

Offentliggørelsesdato (PD): 19/10/2022 | Frist (DT): | Dokument (TD): Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud

194535-2020: Danmark-Valby: Offentlig vejtransport

Offentliggørelsesdato (PD): 27/04/2020 | Frist (DT): 01-05-2035 | Dokument (TD): dynamisk indkøbssystem

 

Ovenstående liste er baseret på udtræk af TED – tenders electronic daily (Supplement til Den Europæiske Unions Tidende)

Følgende søgekritierier er benyttet:

SØGEOMRÅDE:

Aktive meddelelser

FORRETINGSMULIGHEDER:

 • Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
 • Bekendtgørelse om offentliggørelse af en forhåndsmeddelelse eller en vejledende periodisk bekendtgørelse i en køberprofilBekendtgørelse om projektkonkurrence
 • Bekendtgørelse om underentreprise
 • Forhåndsmeddelelse eller vejledende periodisk bekendtgørelse, der er anvendt som indkaldelser af tilbud – den lempelige ordning
 • Forhåndsmeddelelse eller vejledende periodisk bekendtgørelse, der er anvendt som indkaldelser af tilbud – standardordningen
 • Forhåndsmeddelelse vedrørende offentlig personbefordring
 • Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
 • Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning

UDFØRELSESSTED:

 • Danmark (DK0)

KONTRAKTENS GENSTAND(CPV-kode):

 • 60100000 – Vejtransport
 • 60112000 – Offentlig vejtransport
 • 60120000 – Taxikørsel
 • 60130000 – Specialiseret personbefordring ad vej
 • 60140000 – Persontransport, ikke rutekørsel
 • 60170000 – Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
 • 60171000 – Udlejning af personbiler med chauffør
 • 60172000 – Udlejning af busser og turistbusser med chauffør