Til kalender

IFIRS er i gang med tilbudsindhentninger samt et EU-udbud af bustransport på Fyn og Jylland.

Det drejer sig om nedenstående skoler:

Tilbudsindhentning EU-udbud
 • Campus Vejle
 • Frederikshavn Handelsskole
 • Horsens HF & VUC
 • Horsens Statsskole
 • IBC
 • Kold College
 • Kolding Gymnasium
 • Kolding HF & VUC
 • Skive College
 • Svendborg Gymnasium
 • Uddannelsescenter Holstebro
 • Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern
 • College 360
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Syddansk Erhvervsskole

 

IFIRS forventer at indgå én rammeaftale pr. skole (samme leverandør kan godt have flere aftaler) som dækker indenlandske kørselsopgaver for den pågældende skole. Derudover vil kontrakthaveren også få mulighed for at afgive tilbud på skolens ture til udlandet. Bemærk at rammeaftalerne giver ikke garanti for et bestemt kørselsomfang. Den samlede omsætning for alle skoler udgør cirka 15 mio. kr. om året.

IFIRS vil gerne invitere jer til et leverandørmøde, hvor vi kan drøfte kontrakternes og tilbudslisternes udformning.

Formålet
Formålet med mødet vil bl.a. være at sikre, at aftalen har klare vilkår, som I leverandører kan leve op til og byde ind på. Dernæst er det naturligvis at sikre, at alle skolerne får en aftale, som bliver brugt ideelt.

Svar
I bedes venligst svare på trl@hansenberg.dk om I er interesseret i at deltage i dette leverandørmøde senest d. 3. juni 2019.

Spørgsmål og/eller kommentarer til arrangementet kan også rettes til ovenstående mailadresse.