Til kalender

Regeringen udsendte torsdag den 2. maj 2019 en række initiativer under ”Tryghed, rimelighed og ordnede forhold. bedre rammer for arbejdskraftens fri bevægelighed”. Initiativerne er samlet i 4 mål, hvor mål 1: ”Ordnede forhold bedre håndhævelse og kontrol” omfatter politiets håndhævelse og kontrol – herunder vejsidekontrollen med tunge køretøjer samt fælles myndighedsindsats med bl.a. Færdselsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, og SKAT.

Regeringen vil øge politiets kontroltryk samt styrke kontrollen med flere fælles kontroller og en styrket myndighedsindsats.

På baggrund af dette inviteres I til ekstraordinært møde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 0930 i Politiområdet, Ejby, mødelokale C2001, hvor NFÆ vil orientere nærmere om indsatsen.