Møde i Vejtransportrådet
Dansk PersonTransport er medlem af Vejtransportrådet, hvor de overordnede vilkår for branchen diskuteres med de politiske beslutningstagere. Arrangementet er forbeholdt de respektive rådsmedlemmer.