Møde i Vejregelrådet
Dansk PersonTransport er i kraft af sin deltagelse i Vejregelrådet med til at bistå transportministerens udarbejdelse af regler og normer på dele af transportområdet. Arrangementet er forbeholdt de respektive rådsmedlemmer.