Møde i Transportkomiteen
Lukket arrangement for de respektive rådsmedlemmer.