Til kalender

Program
Programmet er inddelt i to moduler, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse. Hvad enten der ønskes deltagelse i begge moduler eller blot det ene, vælges dette under “tilvalg” i tilmeldingsprocessen.

09:00-12:30 – Miljøledelse (ISO 14001:2015)
– Interessenters behov og forventninger
– Risici og muligheder
– Miljøforhold, miljøpåvirkninger, kriterier, væsentlige miljøforhold
– Bindende forpligtelser, kendskab, implementering og evaluering af overholdelse
– Miljømål
– Handlingsplaner
– Dokumenteret information
– Intern audit
– Afvigelsesbehandling
– Ledelsens evaluering

12:30-13:15 – Frokost

13:15-16:30 – Arbejdsmiljøledelse (ISO 45001:2015)
– Medarbejderinddragelse
– Risici og muligheder
– Identificering af farer og vurdering af arbejdsmiljømæssige risici og muligheder
– Lovkrav og andre krav, evaluering af overholdelse
– Arbejdsmiljømål
– Handlingsplaner
– Dokumenteret information
– Indkøb og outsourcing
– Intern audit
– Afvigelsesbehandling
– Ledelsens evaluering

Pris
Modul 1: 995 DKK
Modul 2: 1.295 DKK

Tilmeld dig her.