Til kalender

Kære medlem af Dansk PersonTransport

Dansk PersonTransport holder kredsgeneralforsamling for Kreds 3 den 27. februar hos EvoBus på Centervej 3 i Køge.

Ifølge Dansk PersonTransports vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på kredsmødet samt kandidater til kredsbestyrelsen og sektorudvalgene, fremsendes skriftligt til kredsformanden senest 8 dage før afholdelse af kredsmødet.