Til kalender

Kære medlem af Dansk PersonTransport

Dansk PersonTransport holder kredsgeneralforsamling for Kreds 2 den 26. februar hos VGI på Kongensgade 38 i Christiansfeld.

Ifølge Dansk PersonTransports vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på kredsmødet samt kandidater til kredsbestyrelsen og sektorudvalgene, fremsendes skriftligt til kredsformanden senest 8 dage før afholdelse af kredsmødet.