Til kalender

Kære medlem af Dansk PersonTransport

Dansk PersonTransport holder kredsgeneralforsamling for Kreds 1 den 25. februar hos MAN i Århus i Grydhøjparken 22 i Tilst.

Ifølge Dansk PersonTransports vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på kredsmødet samt kandidater til kredsbestyrelsen og sektorudvalgene, fremsendes skriftligt til kredsformanden senest 8 dage før afholdelse af kredsmødet.