Entreprenørudvalgsmøde i NT
Lukket arrangement for de respektive udvalgsmedlemmer.