Bestyrelsesmøde i Sektor for Offentlig Kørsel
Lukket arrangement for de respektive bestyrelsesmedlemmer. Konstituering af bestyrelsen.