Udskydelse af registreringsdato
Nu er det muligt at få udskudt registreringsdatoen for køretøjer købt før 31. december 2020, som skal bruges til erhvervsmæssig persontransport såsom taxi, limousinekørsel og offentlig kørsel, frem til den 1. januar 2022
30 juni 2021

I henhold til bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav kan køretøjer, der er anskaffet før 31. december 2020 og som skal bruges efter taxiloven, indregistreres efter de energi- og miljøklassekrav, der var gældende før 1. januar 2021. Oprindeligt var det et krav, at køretøjet skulle indregistreres senest 1. juli 2021, men den dato er netop flyttet. Færdselsstyrelsen har udarbejdet en generel dispensation til, at den seneste registreringsdato for køretøjer til taxi- og offentlig kørsel, udskydes til og med 1. januar 2022 i stedet for den originale frist, som var 1. juni 2021.

Det betyder altså, at køretøjer, der har en bindende leveringsaftale inden den 31. december 2020, og som er bestilt med henblik på erhvervsmæssig persontransport, kan registreres i Køretøjsregistret (DMR) til og med 1. januar 2022.

Det er en betingelse for dispensationen, at registreringen af bilen sker ved samme synsvirksomhed i umiddelbar forlængelse af godkendelsen, og at godkendelse og registrering sker senest den 1. januar 2022.

Læs hele bekendtgørelsen her