Udfordringer ved aflæsning af takografer
Tranportvirksomheder har siden sommeren 2019 oplevet udfordringer med aflæsning af data fra køretøjernes takograf efter anvendelsen af et nyt virksomhedskort.
31 oktober 2019

Virksomhedskortet (generation 2) er produceret af firmaet Thales, som er politiets leverandør af takografkort.

Rigspolitiet har derfor den 22. oktober 2019 afholdt møde med Thales. Det kunne på mødet konstateres, at Rigspolitiet ikke er i besiddelse af oplysninger om tidligere udstedte virksomhedskort. Thales har desuden i forbindelse med udstedelse af virksomhedskort (generation 2) ved en beklagelig fejl fået oprettet en ny database, hvor kun en del virksomheder var registreret. Det medfører, at alle virksomheder, som ikke er/var registreret i denne database, blev behandlet som et helt nyt firma og derfor har fået udstedt et helt nyt kortnummer.  Det har betydet, at takografdata, der er generet på et tidligere virksomhedskort (generation 1), ikke har været tilgængeligt med det nye virksomhedskort (generation 2).

Rigspolitiet har derfor efter anmodning fra Thales aftalt, at Thales indstiller produktionen af virksomhedskort (generation 2), indtil databasen med data vedrørende alle takografkort generation 1 er overført til den nye database. Herefter vil det være muligt at udstede virksomhedskort (generation 2) med samme virksomhedsnummer som på det gamle virksomhedskort (generation 1).  Førstegangsudstedelse af virksomhedskort (generation 2) vil dog ikke blive sat i bero og vil således fortsat blive produceret. Det forventes, at databaserne er sammenkørt i uge 44, hvorefter produktionen af alle virksomhedskort (generation 2) vil blive genoptaget.

Rigspolitiet har orienteret politikredsene om ovenstående. Færdselsstyrelsen vil på baggrund af de oplysninger, som styrelsen har fået fra Rigspolitiet, tage hensyn til dette ved fremtidige kontroller. Derfor vil virksomheder, der efter oplysningerne er blevet berørt af problemstillingen med de nye virksomhedskort, ikke blive indkaldt og/eller kontrolleret i den aktuelle periode.

Rigspolitiet vil på den baggrund fremsendt en opdateret liste over alle virksomheder, der til og med den 22. oktober 2019 har fået udstedt virksomhedskort generation 2.