Trafikale ændringer i Aalborg fra marts 2020
Mandag den 2. marts går Aalborg Kommune i gang med etableringen af den nye Plusbus-rute på tre centrale steder i Aalborg. Det betyder en del trafikale ændringer de berørte steder.
05 marts 2020

For at kunne afvikle trafikken på fornuftig vis og skabe bedre fremkommelighed – både nu og i fremtiden – sker der nogle trafikale ændringer i form af eksempelvis ensretninger og vejlukninger i den centrale del af Aalborg. De berørte område er Boulevarden, Sohngårdsholmsvej og Jyllandsgade.

Du kan alle de detaljerede ændringer her