Tid til slutafregning af kompensation
Så er tiden kommet til, at du skal slutafregne kompensation for faste udgifter, omsætning og lønkompensation modtaget mellem den 9. marts og den 8. juni eller den 8. juli 2020.
06 april 2021

I disse dage udsender Erhvervsstyrelsen via Digital Post besked til virksomheder, selvstændige og freelancere om indberetning af dokumentation til slutafregning af kompensation, som er udbetalt i forbindelse med Covid-19-restriktionerne.
Aktuelt skal der slutafregnes for følgende kompensationsordninger:

  • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
  • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020
  • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.

Du vil modtage en besked i din digitale postkasse, når du kan indsende dokumentation, så kompensationen kan slutafregnes. Du skal her dokumentere de faktiske omkostninger og tab, og det skal afklares, om du har fået det korrekte beløb udbetalt, eller om du skal tilbagebetale kompensation eller have udbetalt mere kompensation. Erhvervsstyrelsen opfordrer virksomheder til at gå i gang med det samme, for det kan tage tid at finde dokumentationen frem.

Det er vigtigt at huske på, at fristen for indsendelse af dokumentation til denne slutafregning er den 31. maj 2021. Hvis du glemmer eller overskrider denne frist, skal du betale hele kompensationen tilbage, som du har modtaget for faste omkostninger i ovenstående periode.

Har du har modtaget kompensation efter den 8. juli, vil slutafregningen komme senere.

Læs faktaarket om slutafregning af kompensation her.