Systemfejl i prøver på taxi-kvalifikationskurserne
Færdselsstyrelsen har opdaget en systemfejl i de prøver, som er blevet gennemført ved taxi-kvalifikationskurserne siden 2018.
04 februar 2021

Fejlen har haft den konsekvens, at der er kursister, der har bestået chaufførkurset, selvom de ikke har haft tilstrækkeligt med rigtige besvarelser.

For at bestå prøven skal chaufføren svare rigtigt på mindst 23 spørgsmål ud af 30, svarende til 76,67 procent rigtige svar. Algoritmen i testsystemet har fejlagtigt bedømt hver enkelt svarmulighed fremfor det enkelte spørgsmål. Til hvert spørgsmål er der fire underspørgsmål, og det er et krav, at alle underspørgsmål til det enkelte spørgsmål er korrekt besvaret for, at spørgsmålet tæller som godkendt. På nuværende tidspunkt tæller systemet på underspørgsmålene i hver kategori, og man kan således have ét forkert besvaret underspørgsmålet i 28 ud af 30 spørgsmål og stadig bestå.

Herudover vil en manglende besvarelse, hvor det korrekte svar er ‘nej’, blive bedømt som et korrekt svar. Det vil sige, at prøven er væsentligt nemmere at bestå end det, vejledningen lægger op til.

Der er i perioden 1. januar 2018 til 28. januar 2021 været 11.496 kursister, heraf er 10.617 godkendt til chaufførkort. Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at der vil være tale om et væsentligt antal kursister, som fejlagtigt har bestået den skriftlig prøve. Hvis der er chauffører, som har bestået kvalifikationskurset i perioden fra 2018 og frem til nu, kan de ved henvendelse til Færdselsstyrelsen få oplyst det faktiske resultat af deres prøve.

Fejlen vil ikke betyde, at chauffører vil blive frataget deres chaufførkort, hvis de ikke har opnået det nødvendige antal korrekte besvarelser. Færdselsstyrelsen har vurderet, at der er tale om en positiv forvaltningsagt, hvor chaufføren har været i god tro omkring prøven og resultatet af prøven.

Læs Færdselsstyrelsens redegørelse for sagen her