18.01.2023

Stormøde om grøn omstilling af flextrafikken

Movia inviterede mandag den 16. januar alle operatører i flextrafikken til stormøde om Movias planer for den grønne omstilling af flextrafikken. Mødet gav en god debat og mulighed for at se på grønne biler til flextransport.


Movia ønsker en ambitiøs grøn omstilling af deres flextrafik og har derfor vedtaget, at alle nye personbiler, der starter op hos Movia i 2025, skal være nulemissionsbiler (el eller brint) og fra 2030 skal samtlige personbiler i flextrafikken være nulemission. I forhold til liftbiler har Movia endnu ikke fastlagt tidshorisonten for den grønne omstilling, da udbuddet af liftbiler på el eller brint fortsat er meget sparsomt.

Direktør for Movia Dorthe Nøhr Pedersen fastslog i sin velkomst på stormødet, at målene for den grønne omstilling af flextrafikken ligger fast og det derfor er vigtigt, at vognmændene og Movia forholder sig til, hvordan omstillingen lykkedes på bedst mulig måde. Stormødet med deltagelse af næsten 80 vognmænd skulle bla. gøre Movia klogere på, hvordan vognmændene forholder sig til kravene og hvilke tiltag, der skal gøres for at komme i mål. Dorthe Nøhr Pedersen opfordrede derfor til dialog og sluttede af med at rose alle vognmænd og chauffører i flextrafikken, som i Movias kundetilfredsheds målinger får høj tilfredshedsscore.

Efter velkomsten bød stormødet på indlæg fra Drivkraft Danmark om udrulningen af ladeinfrastruktur samt på indlæg fra fire vognmænd, der har gjort sig erfaring med el-biler. Og erfaringerne er blandet med både gode erfaringer og knap så gode erfaringer. Den helt store udfordring og bekymring blandt de fremmødte vognmænd er rækkevidde og muligheden for opladning. Derfor kom der også forslag om, at biler på el kun skal køre i geografiske begrænsede områder, så turene ikke bliver for lange og i områder, hvor der er adgang til opladning.

Dansk PersonTransport støtter Movias ambitiøse målsætning om grøn omstilling af flextrafikken, der afspejler samfundets udvikling og krav til mere klimavenlig transport. Det er dog vigtigt, at målsætningen skal følge kapaciteten og de muligheder, der er i forhold til udbuddet af egnede biler samt tilgængelighed af ladeinfrastruktur. På mødet opfordrede Trine Wollenberg fra Dansk PersonTransport bla. til, at man ser på, hvordan man gradvist kan omstille flextrafikken frem mod 2030. Det er ligeledes vigtigt, at operatørerne og Movia arbejder sig om, hvordan den grønne omstilling bedst kan lade sig gøre, fx gennem Movias entreprenørudvalg.