Skærpede sprogkrav for chauffører
Flere og flere klager over sprogproblemer hos taxichauffører og flextrafik-chauffører, hvilket betyder, at Færdselsstyrelsen har indskærpet krav om sprogkundskaber hos chauffører.
28 november 2019

Ifølge en undersøgelse fra 3F oplever landets trafikselskaber og taxiselskaber et stigende antal kundeklager over sprogproblemer hos chauffører og kørsel ad omveje. Det imødegår Færdselsstyrelsen med indskærpede krav til de skoler, der uddanner kommende chauffører, ligesom der er indført ekstern censur på praktiske prøver, der skal sikre en mere objektiv bedømmelse.

Klagerne gælder både taxichauffører og flextrafikchauffører, der blandt andet kører med syge, ældre og børn.

Selskaberne får klager, på trods af at alle chauffører – før de sætter sig bag rattet – har gennemføre en kvalifikationsuddannelse for chauffører. Forud for optagelse på chaufføruddannelsen, skal uddannelsesstedet sikre, at chaufførerne kan “kommunikere mundtligt i et sammenhængende og flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde.” Det er altså uddannelsesstedet, der har ansvaret for, at en ansøger besidder de fornødne sprogkundskaber, før ansøgeren starter op på chaufføruddannelsen.

I Midttrafik har man allerede strammet op på kravene om danskkundskaber ved at, ’Chauffører, andet personale og entreprenør skal yde en venlig og korrekt betjening af passagererne samt beherske det danske sprog i skrift og tale på et sådant niveau, at aftalte opgaver, der gives af udbyder, kan udføres som foreskrevet. Manglende beherskelse af dansk på det ønskede niveau kan føre til udelukkelse af den pågældende indtil kravet er dokumenteret opfyldt. Det påhviler entreprenøren at afholde eventuel kursusudgift i forbindelse med opgradering af egne eller ansattes sproglige kompetencer.’

Eksempler på opgaver, der kræver tilstrækkelige dansksproglige kompetencer er

  • Læsning og forståelse af køreordrer og informationsmateriale vedr. flextrafik.
  • Telefonsamtale med udbyders personale om bl.a. den konkrete eller fremtidige kørselsopgave.

Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport, understreger vigtigheden i at kunne mestre dansk, hvis man kører med kunder.
”Branchen har rigtigt mange udfordringer med chauffører og vognmænd, der ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt. Det er uholdbart, når taxibranchen er et servicefag, hvor man skal være i stand til at kommunikere ordentligt med sine kunder, der både kan være ældre mennesker og skolebørn. Dertil kommer, at mange konflikter kan opstå, fordi man ikke forstår hinanden.”