Seniorerne får hjulene til at køre rundt
Venstres udspil ’Jobvækst i en grøn omstilling’ kan være med til at give seniorerne mulighed for at arbejde blandt andet uden modregning i pensionen. Det bliver hilst velkomment af Dansk PersonTransport, der ser det som et rigtigt godt bidrag til bestræbelserne på at fastholde de dygtige og erfarne medarbejdere i branche.
11 november 2021

Bus- og taxibranchen mangler chauffører, der med en sikker hånd på rattet og et godt blik for passagerernes behov er med til at sikre danskernes mobilitet hver eneste dag. Rigtigt mange seniorer er i dag med til at løse denne opgave, da jobbet som chauffør i persontrafikken passer godt med en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som pensionist eller efterlønsmodtager.

Derfor er Dansk PersonTransport glade for Venstres udspil ’Jobvækst i en grøn omstilling’ – hvor partiet bl.a. foreslår ændringer, der giver mere frihed til at arbejde for pensionister og mere konkret nogle forbedringer af den økonomiske gevinst ved at tage en ekstra tørn bag rattet (også i en sen alder). Blandt forslagene er:

  • Afskaffelse af modregning af lønindkomst i folkepensionen.
  • Afskaffelse modregning af folkepension på baggrund af partnerens indkomst.

Derudover foreslår Venstre også en forhøjelse af den skattefri seniorpræmie, der giver en økonomisk gulerod til de medarbejdere, der udskyder pensionisttilværelsen med et år eller to. Venstre forslag for satser i 2022 lyder på hhv. 65.000 det første år og 35.000 det andet år med henholdsvis 43.697 kr. og 26.010 i 2021.

”De erfarne seniorer udgør en stor og vigtig del af vore medlemsvirksomheders arbejdsstyrke. Det er vi glade for og stolte over. Chauffører udfører mange forskellige opgaver på forskellige tidspunkter af døgnet og året, så der er gode chancer for, at man kan finde et chaufførjob, der passer til ens livssituation og muligheder. Venstres forslag vil derfor være et rigtigt godt bidrag til vores bestræbelser på at fastholde de dygtige og erfarne medarbejdere i vores branche,” forklarer Michael Nielsen, adm, direktør i Dansk PersonTransport.

Fakta: Hvilke opgaver løser seniorerne i persontransporten?
Seniorer i chaufførjobs løser nogle vigtige opgaver i bus- og taxibranchen. Nogle eksempler kan være.

  • Skolebustrafik og mindre lokale ruter, hvor der typisk køres nogle få ture om morgenen og nogle ture om eftermiddagen.
  • Bidrag til arbejdsstyrken i turistbustrafikkens højsæson, typiske om foråret, sensommeren og efteråret.
  • Ferieafløsning i bus- og taxibranchen generelt