Særlige taxiholdepladser til el- og brinttaxier ved københavnske hospitaler
Region Hovedstaden har etableret særlige taxiholdepladser for el- og brinttaxier ved fire store hospitaler i hovedstadsområdet
29 januar 2020

En af de indsatser, som Center for Regional Udvikling, Mobilitet & Uddannelse, har udpeget til at fremme el- og brinttaxier, er flere grønne taxiholdepladser de steder, hvor der er mange taxier samlet. Pladserne skal etableres for at gøre skiftet for de vognmænd, der skifter til elbiler, lettere og bedre. Disse vognmænd tager en øget risiko i forhold til usikkerhed om ladeinfrastruktur samt meromkostninger på elbiler, og det er derfor vigtigt at støtte dem.

Det har derfor været et stort ønske at opsætte incitamentstrukturer, der kan give netop disse vognmænd og chauffører en økonomisk fordel. Fordelene er allerede integreret i lufthavnen og Københavns Kommune har ligeledes tiltag på vej.

Region Hovedstaden er derfor glade for nu at kunne melde ud, at de har etableret fire el- og brintholdepladser forrest i køen på følgende hospitaler:

Herlev Hospital
Gentofte Hospital
Hvidovre Hospital
Bispebjerg Hospital

Det er vigtigt, at de chauffører, der ikke kører el- eller brinttaxi, viser hensyn til de kolleger, der kører el- eller brinttaxi og giver dem plads til at holde på de særlige dedikerede taxiholdepladser.

Hvis der opstår uroligheder på taxiholdepladserne, vil regionen involvere personale på adresserne, som kan tage imod klager, der vil gå videre til de respektive selskaber.