RA’s Støttefond: Søg om støtte til efteruddannelse
Hos RA's Støttefond kan du søge om støtte til uddannelse og efteruddannelse af dig selv og dine medarbejdere, der arbejder i ledelsesfunktioner.
29 november 2019

Hvis du ønsker at søge støtte hos RA’s Støttefond, er betingelserne for at søge følgende:

  • Du skal være omfattet af fondens formål (Se nedenfor)
  • Støtten gives om en andel af de samlede omkostninger ved uddannelsen / efteruddannelsen. Det kræves, at du/din virksomhed selv finansierer en andel også.
  • Der skal være ansøgt INDEN kurset/efteruddannelsen gennemføres.

”Støttefonden har netop på et møde den 28. november 2019 taget stilling til en lang række ansøgninger til gode formål, og alene i år er der uddelt over 250.000 kr. fra fondens, bl.a. til efteruddannelse. Der er dog et stort ønske om at fremme uddannelse og efteruddannelse indenfor busbranchen endnu mere, så vi opfordrer kraftigt alle til at undersøge mulighederne for at få en hjælpende hånd til mere uddannelse,” fortæller Lasse Repsholt, fondens sekretær.

Hvem kan søge støtte til uddannelse?
RAS kan yde understøttelse til uddannelse, videreuddannelse og omskoling. Understøttelsen kan ydes til medlemmer og tidligere medlemmer af Rutebilejernes Arbejdsgiverforening (i dag Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik), herunder aktionærer/anpartshavere og tidligere  aktionærer/anpartshavere i medlemsvirksomheder og tidligere medlemsvirksomheder samt ledende medarbejdere i medlemsvirksomheder eller tidligere medlemsvirksomheder.”

Kontakt Lasse Repsholt på lre@danskpersontransport.dk eller 2047 8003


Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond (RAS) i 2019
RAS har i 2019 uddelt legater til forskellige formål for over 250.000 kr. Pengene er gået til blandt andet fondens forskningspris, initiativer målrettet kundetilfredshedshed, et forskningsprojekt om danskernes holdning til klimavenlig transport samt en række bogudgivelser og projekter, der omhandler bustrafikkens historie.