Pulje til grøn transport
Knap en halv milliard kroner skal bruges til den grønne omstilling af transportsektoren, og de skal blandt andet understøtte udbredelse af ladestandere til elbiler samt udrulning af grøn tank- og ladeinfrastruktur til erhvervstransporten. Puljerne giver gode muligheder for, at busser og taxier kan søge om tilskud.
28 juni 2021

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier, som står bag Grøn transportpulje I, er enige om udmøntning af en pulje på i alt 475 millioner kroner til grøn transport. Aftalen udmønter 275 mio. kr. i 2021 og 200 mio. kr. i 2022, og taxierne er nævnt i aftalen. Det bliver således muligt at søge tilskud til etablering af f.eks. ladeinfrastruktur til el-taxier.

Der er tale om to puljer, hvor bus- og taxierhvervet kan søge til enten etablering af ladeinfrastruktur eller tankning af alternative drivmidler.

  • Puljen på 65 mio. kr. i 2021 til offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer kan søges af ladestanderoperatører og partnerskaber til medfinansiering af totalomkostningerne ved opsætning af lyn- og hurtigladestandere. Tilskud kan udgøre op til 25 procent af projekternes totalomkostninger og maksimalt 75.000 ekskl. moms pr. hurtigladestander og 220.000 kr. ekskl. moms pr. ladeudtag på en lynladestander. Tildelingen vil blandt andet tage højde for geografisk spredning i forhold til eksisterende ladeinfrastruktur, og om der er et reelt behov for ladeinfrastruktur, som ikke vil blive dækket på markedsvilkår, herunder for eksempel til opladningsfaciliteter til brug for taxier i provinsområder.
  • Grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransport: Puljen på 72 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af grøn tank- og ladeinfrastruktur kan søges af dels operatører og partnerskaber til etablering af offentligt tilgængeligt tank- og ladeinfrastruktur og dels af virksomheder til etablering af egen infrastruktur. Puljen målrettes tank- og ladeinfrastruktur til fx taxier, varebiler, lastbiler og busser, der kører på alternative drivmidler som fx el, gas og brint.

Dansk PersonTransport følger op, når der kommer nyt omkring ansøgningsprocedure og vilkårene knyttet hertil.

Hele aftalen kan læses her