Endelig politisk enighed om Vejpakken
Den politisk enighed om Vejpakke 1 er frugten af et sejt træk, der har været længe undervejs.
12 december 2019

Den første del af Vejpakken, som har været undervejs i flere år, er nu næsten faldet på plads politisk, idet Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen og Ministerrådet er nået til enighed om en tekst, der dog skal formelt bekræftes i starten af 2020.

Kompromisset betyder, at når der køres cabotage i Danmark, skal udenlandske chauffører aflønnes efter danske løn- og arbejdsvilkår. Vejpakke 1 ændrer ikke på cabotagereglerne for buskørsel – dette skal først diskuteres ved ændringen af EU-forordningen 1073 som givetvis starter næste år. Samtidigt inkluderer Vejpakke 1 at lastbiler skal returnere til hjemlandet hver 8 uge.

Vi vil kæmpe for, at en lignende bestemmelse også kommer til at gælde for busser. Kontrollen af dette sker i hovedtræk ved at opdaterer den digitale tachograf, således at grænsepassager automatisk registrerer og gemmes samt at der løbende 24/7 bliver registrerer hvor køretøjerne kører. Denne skal være tilstede i alle køretøjer der kører internationalt fra 2024 og være eftermonteret i alle køretøjer fra 2025.

”Vi er naturligvis glade for at EU Institutionerne nu er kommet til enighed omkring Vejpakke 1 og ser frem til de begynder forhandlingerne omkring Vejpakken der omhandler bustransport nemlig ændringen af forordningen 1073.  At der er kommet politisk enighed om Vejpakken er frugten af et langt sejt træk som ikke er tilendebragt endnu og ikke vil tage effekt før sommeren 2021. Vi kan derfor kun endnu engang sige at ændringen af den Danske fortolkning af de nuværende cabotageregler stadig er nødvendig at bibehold,” siger Michael Nielsen adm. direktør i Dansk PersonTransport.