Pilotprojekt om natlige flextrafik i Brønderslev
Nordjyllands Trafikselskab har i samarbejde med Brønderslev Kommune udarbejdet et tilbud i form af en udvidelse af Flextur, der også skal betjene borgerne i aften- og nattetimerne
16 februar 2021

Pilotprojektet starter op d. 1. marts 2021, og til at starte med løber projektet i seks måneder frem til 1. august. Og helt konkret betyder det, at flextur også dækker aften og natkørsel for hele Brønderslev Kommune i de pågældende seks måneder.

I pilotprojektet vil følgende serviceniveau være gældende for Flextur med natbetjening:

  • Bestilling af Flextur skal ske senest to timer før afrejse.
  • Bestilling af Flextur med natbetjening kan ske 24/7 via selvbetjening enten på NT’s hjemmeside eller på flextrafik appen. Alternativ telefonisk fra kl. 08.00-18.00.
  • Flextur med natbetjening vil have en takst på 25 kr./km med en minimumspris på 100 kr. For medrejsende vil taksten være 5 kr./km.
  • Flextur med natbetjening er ikke en almindelig taxaordning, hvilket betyder, at man afregner fra adresse A til adresse B. Det er ikke muligt at blive sat af ved adresse C og kun betale afvigelsen i kilometer mellem adresse A og B.
  • Flextur med natbetjening vil være geografisk afgrænset, så det kun er muligt med kørsel internt i Brønderslev Kommune.