Parkeringsbøder i København
Dansk PersonTransport har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, der er blevet pålagt parkeringsbøder steder, hvor de normalt ikke har oplevet at få bøder ved parkering af busser.
04 oktober 2021

De steder, hvor medlemmer har modtaget parkeringsbøder, hvor de normalt ikke er blevet dem pålagt, er bl.a. ved rampen op til Dybbølsbro i retning ud af byen.

Du skal være opmærksom på, at busser ikke er fritaget for betaling inden for p-zonerne jf. Bekendtgørelse om standsning og parkering i København. Rampen ved Dybbølsbro ligger inden for grøn p-zone, og der skal derfor betales P-afgift.

Oplysninger om parkeringszoner, og hvordan du betaler, kan findes her.

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg må i tidsrummet kl. 19:00 – 07:00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning. Stederne for natparkering kan findes her

Vælg i fanen i venstre side: Klik på Borger, klike derefter på Parkering og klik slutteligt på Natparkering.