Omstillingspuljen åbner for ansøgninger den 5. oktober
Den 5. oktober 2021 åbner Omstillingspuljen for 3. gang med nye 178 mio. kr. tilført via sommer- og erhvervspakken, som skal komme turisme og oplevelsesbranchen til gode.
27 september 2021

Omstillingspuljen har fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, der har været hårdt ramt af Corona-krisen, og som skal omstille sig til ændrede markedsvilkår. Eksempler på virksomheder kan være konferencecentre, restauranter og hoteller, men der er også en ambition om, at puljen skal komme alle hårdt ramte virksomheder til gode, også udenfor turisme- og oplevelsesbranchen. Dansk PersonTransport vurderer umiddelbart, at turistbusvirksomheder burde kunne komme i betragtning, da det vægtes positivt, hvis den ansøgende virksomhed er fra turisme- og oplevelseserhvervet.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder. Eksempler på aktiviteter, som virksomheder kan få støtte til er følgende:

  • Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller

Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering.

  • Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.

Kompetenceudvikling

  • Kompetenceudvikling i relation til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer.
  • Kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber.

Køb af udstyr

  • Fysisk ombygning/materialer.
  • Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer.

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og det vil givetvis også være muligt at få støtte til andre projekter, der har et omstillingselement.

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. eksklusiv moms per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der kan ydes støtte på op til 75 pct. af projektudgifterne. Virksomheden skal selv afholde minimum 25 pct. af udgiften kontant.

Hvis du og din virksomhed kunne være interesseret i at søge fra puljen eller høre mere om den, kan du deltage i et webinar og tilmelde dig her