Økonomisk kompensation til arbejdsgivere ved hjemsendelser
Ny trepartsaftale skal hjælpe arbejdspladser med en økonomisk håndsrækning, hvis de ansatte må blive hjemme grundet corona-sygemeldinger eller ved fravær grundet hjemsendte børn.
23 november 2021

Den stigende coronasmitte og de dertil følgende hjemsendelser har resulteret i en trepartsaftale mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter, kommunerne og regionerne, som kompenserer arbejdsgivere, hvis ansatte må blive hjemme på grund af corona samt lønmodtagere.

Aftalen betyder refusion af sygedagpenge til virksomheder fra første sygedag, hvis den ansatte er smittet med corona, og barselsdagpenge til forældre, der skal passe et barn, som er hjemsendt fra skole eller daginstitution på grund af corona.

Ordningerne skal gælde fra den 23. november frem til den 28. februar 2022. De omfatter også selvstændige. Regeringen vil nu bede Folketinget om at hastebehandle lovforslaget.

Se hele aftaleteksten her