Nye love for social dumping
Traditionen tro åbnede Folketinget på den første tirsdag i oktober måned, og i samme ombæring præsenterede regeringen de lovforslag, som den ønsker at fremstille indenfor det næste folketingsår. Særligt et punkt bør glæde turistbusbranchen.
01 oktober 2019

Der er en række lovændringer, som blev præsenteret, og særligt én ændring vidner om, at politikeren har lyttet efter, når talen er faldet på social dumping og den manglende lovgivning på buskørselsområdet. Nemlig ændringen af lov om godskørsel, lov om buskørsel, samt lov om udstationering af lønmodtagere. Kort sagt, så har netop dette lovforslag til formål at sikre ensartede og fair vilkår på vejtransportområdet ved visse former for kørsel i Danmark.

Det vides allerede, at det lovforberedende udvalg, som opfølgning på Padborg-udvalget, skal komme med sine anbefalinger inden årets udgang. Det nye er, at det nu er sikkert, at det også kommer til at omfatte lov om buskørsel, hvilket er en rigtig glædelig nyhed.

”Det er glædeligt, at vi nu får sort på hvidt, at turistbusserne også er en del af det arbejde, der skal laves, så det bliver sværere for de udenlandske busselskaber at lave social dumping. Det har været et stort ønske for Dansk PersonTransport, og nu ser vi frem til at se lovforslaget til januar. Desuden er der behov for en stærk håndhævelse af reglerne, for vi ved fra de eksisterende regler, at hvis de ikke håndhæves, bliver de alligevel overtrådt,” understreger Michael Nielsen, Adm. Direktør i Dansk PersonTransport.