Nye cabotageregler har allerede ført til politianmeldelser
Den ihærdige indsats fra landets buschauffører i Facebook-gruppen STOP Udenlandske Turistbussers Cabotage Kørsel i Dk fører nu til flere politianmeldelser.
21 november 2019

Anmeldelserne sker på grundlag af det grundige benarbejde, som medlemmerne af gruppen har udført ved at poste billeder af de udenlandske busser og deres færden gennem november. Der er indtil videre tale om en bus fra Litauen og en bus fra Polen.

Den 1. november 2019 var en vigtig dato i kampen mod de udenlandske busselskabers ulovlige cabotagekørsel i Danmark. Det var nemlig dagen, hvor fortolkningen af, hvad ’midlertidig kørsel’ betød blev strammet. I flere år har fortolkningen været cirka to til tre måneder, hvilket gav politiet svære arbejdsbetingelser, når de skulle kontrollere, om en udenlandsk bus havde opholdt sig for længe i Danmark eller ej. Med den nye fortolkning er ’midlertidig’ strammet, så det nu betyder én cabotagekørsel i max op til syv dage på en kalendermåned, og der sker ingen nulstilling af dagene ved kørsel ud af landet til Malmø eller Flensborg.

Allerede omkring den 8. november var det tydeligt, at nogle af busserne næppe var på rejse med en gruppe med lukkede døre, men udfører reel cabotagekørsel med turister. Det vil sige, at de kører med grupper af turister, som de har samlet op i Danmark og sætter af i Danmark igen.

Permanent parkerede busser
Det har været vigtigt for os i Dansk PersonTransport, at de første politianmeldelser efter den nye stramning af reglerne, ikke var til at skyde ned med teknikaliteter. Det vil sige, at det ikke skulle kunne afvises med henvisning til, at det kunne være en tur med turister fra bussens hjemland, der blev foretaget for eksempel inden for 12-dages reglen, eller at det var en bus, som blot var parkeret i Danmark, men ikke kørte cabotage i øjeblikket, fordi det var uden for sæsonen.

Det er tydeligt ud fra de mange billeder i Facebook-gruppen, at en del busser holder ”permanent” parkeret forskellige steder i og omkring København uden at have bevæget sig i flere uger. Det er imidlertid ikke ulovligt i forhold til cabotagereglerne at holde parkeret i Danmark, uanset hvor længe det finder sted.

Løsningen på problemet med de udenlandske bussers ulovlige cabotagekørsel ligger heldigvis lige for. For det første må politiet på baggrund af vores politianmeldelser finde bødeblokken frem, og for det andet må politiet i gang med at håndhæve de nye regler ved at kontrollere de udenlandske bussers kørsel. Det kan eksempelvis ske ved at kræve at se de lovpligtige grønne kørselsblade for den indeværende måned, for dermed at konstatere, om bussen har kørt cabotage i Danmark mere end en gang i de tilladte syv dage per kalendermåned.