Ny sommerpakke vil sætte gang i turismen
Den bedste vej ud af Corona-krisen for danske taxi- og turistbusvognmænd er bl.a. at få turismeerhvervet i gang igen. Derfor er Dansk PersonTransport overordnet positiv overfor, at regeringen og aftalepartierne nu vil igangsætte en række indsatser for at styrke turismeerhvervet og oplevelsesindustrien i Danmark.
07 juni 2021

Alt i alt sættes der 1,6 milliarder kroner af til tiltag, der skal hjælpe turismen, udsatte personer og nogle af de virksomheder, der har været hårdest presset af nedlukning. DPT mener, at det er positivt, at pakken indeholder 80 mio. kr. til Kommunerne til at iværksætte konkrete aktiviteter, som skal tage hånd om sårbare ældre og handicappede. En del af midlerne vil kunne anvendes via private leverandører, som f.eks. turistbusser.

Som en del af pakken afsættes 178 mio. kr. til omstillingspuljen, som hoteller, restauranter, konferencecentre og andre hårdt ramte virksomheder kan søge. Der afsættes desuden 50 millioner kroner til en genopretningsplan for turismen i hovedstaden, som skal bidrage til, at København kan fastholde sin internationale markedsposition i en fremtid med ændrede rejsemønstre.

DPT ser det som en god indsats, at der er givet flere midler til turisme og oplevelsesindustrien, som forhåbentligt vil udmunde i øget taxi- og turistbuskørsel.

Ligeledes som i sommeren 2020 er der blevet afsat 75 mio. kr til et rejsepas, der gælder til otte dages sammenhængende rejse med al offentlig kollektiv transport i Danmark. DPT havde også gerne set, at turistbusoperatørerne og fjernbusserne havde været inkluderet i ordningen, da det er den private del af branchen, der har været hårdest ramt af Corona-restriktionerne.

”Det er absolut positivt, at der gives midler til at få flere tilbage i den kollektive trafik inklusiv i bybusser, men det er svært ikke at have de kritiske briller på i forhold til, at eksempelvis DSB opfordres til direkte at kontakte organisationer, der typisk rejser i grupper for at gøre dem opmærksomme på muligheden for at få del i sommerrejsepasset. Det vil uomtvisteligt være med til at tage brødet ud af munden på turistbusvognmændene, der i halvandet år har været hårdt presset på deres forretning og formindske deres chancer markant for at hente bare lidt omsætning her til sommer. Vi havde gerne set, at nogle af midlerne også ville være kommet den private del af persontransportbranchen til gode i stedet for kun at tilgodese DSB,” siger Michael Møller Nielsen, adm. Direktør i Dansk PersonTransport