Ny infrastrukturaftale tilgodeser også den kollektive transport
Den kollektive transport er tilgodeset i den endelige infrastrukturaftale som blev præsenteret i dag. BRT, bedre busfremmekommelighed og en udbygget ladeinfrastruktur langs statsvejsnettet skal sikre den grønne omstilling og gøre den kollektive transport til danskernes foretrukne valg.
28 juni 2021

DPT er tilfredse med, at vejinfrastrukturen og den kollektive bus, taxi og flextrafik også er prioriteret i den brede politiske aftale, der gerne skulle sikre de nødvendige fremtidige investeringer i at gøre persontransporten endnu mere effektiv og grøn.

Regeringen og alle folketingets partier er blevet enige om en historisk aftale om en infrastrukturplan til mere end 160 mia. kroner. Aftalens hovedpunkt er at mindske trængslen på de danske veje uden at gå på kompromis med den grønne omstilling, hvilket blandt andet skal gøres via massive investeringer i den kollektive transport.

Nogle af investeringerne for den kollektive transport er blandt andet aftalen om at afsætte en pulje på 250 mio. kr. i perioden 2022-2026 til flere grønne busser og mere grøn flextrafik. Puljen skal være med til at understøtte, at regionerne kan efterleve og implementere de gældende klimasamarbejdsaftaler, som regeringen har indgået med 23 kommuner og de fem regioner.

BRT og busfremkommelighed er også sikret i en række forskellige puljer. Herunder er der blandt andet afsat 40 millioner kr., som skal sikre en hurtigere udvikling af en MaaS-app, 100 millioner som skal sørge for en bedre busfremkommelighed i hele landet, og udviklingen af de to BRT-linjer fra Ishøj St. til Lyngby St. og fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads. Her er der sat henholdsvis 950 millioner og 525 millioner af til at få udbygget linjerne. Derudover er der afsat en ramme til højklasset kollektiv transport, fx nye BRT-linjer på 2.482 mio.kr. Der er også afsat en pulje på i alt 275 mio. kr. til udrulning af drivmiddelinfrastruktur for den tunge vejtransport.

Desuden er en halv milliard øremærket ladestandere langs statsvejnettet. Parterne er enige om, at ladeinfrastrukturen langs statsvejnettet spiller en afgørende rolle i at binde landet sammen for ønsket om grøn mobilitet i fremtiden. Med den afsatte ramme kan der gennem udbud sikres en geografisk dækning af ladestandere i landet, som fremmer den grønne omstilling og understøtter mobiliteten. Vejdirektoratet har vurderet, at der med den afsatte økonomiske ramme kan etableres godt 50 ladeparker med ca. 630 lynladepladser.

Læs hele infrastrukturaftalen her