Nu kan du få midlertidigt chaufførkort
Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om taxikørsel, der indeholder nye regler for midlertidige chaufførkort og ændrer datoen for indsendelse af revisorerklæring for kørselskontorer.
05 december 2019

Med ændringerne, der træder i kraft den 1. januar 2020, bliver det muligt for Færdselsstyrelsen at udstede et midlertidigt chaufførkort i forbindelse med ansøgning om fornyelse af chaufførkort eller sagsbehandlingen af ansøgningen. Det midlertidige chaufførkort udløber senest, når der er truffet endelig afgørelse vedrørende ansøgningen om fornyelse af chaufførkort. Det midlertidige chaufførkort i fornyelsessager vil have en gyldighed på mellem et og tre måneder og udstedes på baggrund af en konkret vurdering foretaget af styrelsen.

Formålet med ændringen er, at chauffører, som er i job, og som er godkendt til at udføre erhvervsmæssig persontransport, kan fortsætte deres arbejde, mens styrelsen behandler deres ansøgning om fornyelse. Ændringen gælder kun for ansøgninger om fornyelser, der bliver indgivet efter den 1. januar 2020.

For ansøgninger, der er indsendt før den 1. januar 2020, vil styrelsens aftale med politiet stadig gælde. Det betyder, at der ikke udstedes bøder til chauffører, som har en ansøgning om fornyelse af chaufførkort under behandling i styrelsen.