Minister udreder misforståelser om højere bødestraffe
Der har på det seneste været en del misforståelser i chaufførbranchen over den ændring af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer, der træder i kraft 1. januar 2020.
29 oktober 2019

Derfor ønsker transportminister Benny Engelbrecht nu, at der er fuld klarhed over, hvad lovændringen går ud på.

Bødeniveauet for fejl og mangler ved tunge køretøjer ligger i dag mellem 1.000-3.000 kroner Med de nye regler bliver dette niveau forhøjet for de alvorlig sikkerhedskritiske fejl og mangler til 5.000 kroner til chaufføren og 10.000 kroner til vognmandsvirksomheden i førstegangstilfælde. I anden- og tredjegangstilfælde stiger bøden til henholdsvis 10.000 kroner og 15.000 kroner til chaufføren og 20.000 kroner og 30.000 kroner til ejeren.

”Jeg tror, at en stor del af den frustration, der er i chaufførbranchen over de nye regler for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler, desværre skyldes misforståelser om, hvad det egentlig er, de nye regler går ud på,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

”Lovændringen indfører for det første ikke nye typer af fejl og mangler. Der er udelukkende tale om en forhøjelse af bødestraffen for de fejl og mangler, der er af alvorlig sikkerhedskritisk karakter. Chaufføren kan for det andet kun straffes for fejl og mangler – herunder alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler – hvis chaufføren vidste eller på grund af konkrete omstændigheder burde vide, at køretøjet havde sådanne fejl og mangler,” slutter han.

Læs hele notatet om forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer her