Lav din indberetning i god tid
Fristen for at indberette til slutafregning er forlænget til d. 30. september 2021. Du kan med fordel indberette allerede nu.
01 juli 2021

Selvom den 30. september ligger langt væk, er det en rigtig god ide at indberette i god tid; for du har bedre tid, hvis du har brug for hjælp, du får en foreløbig opgørelse efter indberetningen, og du undgår noget af den ventetid, der kan opstå, når deadline for indberetningen nærmer sig.

Du skal indsende forskellige former for dokumentation afhængig af, hvilken kompensationsordning du eller din virksomhed har anvendt. Dokumentationen kan eksempelvis bestå af følgende;


Lønkompensation

  • En oversigt over hvilke af virksomhedens ansatte, der har modtaget lønkompensation i kompensationsperioden
  • Dokumentation for virksomhedens udgifter til løn
  • Datoer for hvornår ansatte blev hjemsendt og kom tilbage på arbejde, og en oversigt over dage i perioden, den ansatte ikke skal modtage kompensation
  • Oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i hjemsendelsesperioden


Kompensation for faste omkostninger

  • Overblik over saldobalance for virksomhedens omsætning og omkostninger i kompensationsperioden (Skal indsendes)
  • Kontospecifikationer for virksomhedens omsætningskonti
  • Opgørelse over virksomhedens resultat i kompensationsperioden, hvis virksomheden havde underskud i 2019 (Valgfrit)


Kompensation for tabt omsætning

  • Dokumentation for virksomhedens omsætning i kompensationsperioden, fx udtræk fra jeres regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog for kompensationsperioden

Du kan se meget mere om slutafregning her

Du skal desuden huske, at du altid kan tilmelde dig Erhvervsstyrelsens webinarer, som alle interesserede kan deltage i. På webinarerne gennemgår Erhvervsstyrelsens eksperter trin for trin processen for slutafregning af de forskellige kompensationsordninger.
Du finder webinarerne her