Konference: Moderat optimisme i Fredericia
Kollektiv Trafik Forum og TØF afholdte den 4. og 5. oktober Kollektiv Trafik Konferencen 2021, hvor der var moderat optimisme.
13 oktober 2021

Konferencen var præget af moderat optimisme for den kollektive trafik på baggrund af genåbningen af landet efter Corona krisen og passagerernes tilbagevenden til de offentlige transportmidler. Uanset om man var i busser, flextrafikken eller togtrafikken (nationalt eller lokalt), var der dog store udfordringer i horisonten i forhold til at genvinde og fastholde passagererne efter Corona krisen.

Dansk PersonTransports vicedirektør Trine Wollenberg deltog i en diskussion om, hvordan man får sat flextrafikken og den offentlige specialkørsel i gang med den grønne omstilling. Budskabet herfra var at for de mindre personbiler og for minibusser, står man teknologisk lige på vippen til, at det kan lade sig gøre at konvertere til eldrift – som taxibranchen allerede har banet vejen for – men det kræver stadig et godt samarbejde mellem Dansk PersonTransport, vognmændene, trafikselskaberne og kommunerne at sikre en effektiv transition gennem udbudsvilkår og kontrakter. Den nationale aftale om infrastruktur indeholder puljemidler på i alt 250 mio. kr., der blandt andet kan fremme denne omstilling, blev også diskuteret.

Og hvad har vi så lært af COVID-19 krisen? Det spørgsmål blev besvaret af Lasse Repsholt, DPT’s sektorchef for området og DSB’s kommercielle direktør Jan Sigurdur Christensen. Én af de fælles konklusioner var, at passagerernes oplevelse af komfort, rengøring og afstand i busser og tog var af stor betydning under Corona krisen, og at denne præference har sat sig permanent som en betydningsfuld faktor for passagernes tilvalg af den kollektive trafik.