Kompensation til selvstændige er forbedret
Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte.
09 februar 2021

De forlængede restriktioner, der indtil videre løber frem til den 28. februar, giver fortsat udfordringer for erhvervslivet. Derfor er regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier nået til enighed om en ny aftale med yderligere tiltag for i alt ca. 9,5 milliarder kroner, herunder blandt andet en forhøjelse af kompensationen til selvstændige.

For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ”på tro og love” ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages. Tro-og-love-erklæringen kontrolleres i forbindelse med efterkontrollen af kompensationsordningen, hvor der vil være krav om revision. De øvrige generelle krav og betingelser for selvstændigordningen vil fortsat være gældende.

Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden.

Ændringerne sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Ændringerne kræver statsstøttegodkendelse og der kan derfor ikke søges om den forhøjet kompensation før godkendelsen er gået igennem.

Regeringen og aftalepartierne har også besluttet, at hvis restriktionerne forlænges til efter februar, vil hjælpepakkerne ligeledes blive forlænget.