Kørsel med demente
Flextrafikchauffører skal være opmærksom på, at de altid kan kontakte Midttrafik ved tvivl om demens hos passageren.
13 februar 2020

De fleste Flextrafikchauffører kører jævnligt med borgere med demens, og Midttrafik opfordrer alle deres bestillere til at notere på turene, hvis en borger har demens.

Men er chaufføren det mindste i tvivl om, hvorvidt en borger kan klare sig selv – og måske er dement, uden at det står på køreordren, så kontakt altid Middtrafik, og så giver de chaufføren tid til at følge borgeren ind. Efterfølgende vil de kontakte bestilleren af kørslen for at få tilpasset bestillingerne.