Klima: Er brintbusser en del af løsningen?
De batterielektriske busser er en succes, men brintbusser nævnes som et alternativ. De er også emissionsfrie, klimavenlige og kan operere med længere rækkevidder end batteribusser.
27 august 2021

Region Nordjylland har sat sig for at afprøve mulighederne i en forsøgsordning med tre busser i regionen i en treårig periode. Det var afsættet for et godt debatmøde om mulighederne på Trafikdage 2021 i Aalborg, hvor Danske PersonTransports sektorchef Lasse Repsholt deltog sammen med flere andre interessenter i branchen.

”Brintbusserne er endnu ikke slået igennem kommercielt, så derfor er det en god løsning, at Region Nordjylland går foran med en forsøgsordning. De valgte busser fra VanHool har kørt godt, og det forlyder også, at chauffører og passagerer er glade og tilfredse. Til gengæld har teknikken omkring påfyldning og forsyning af brint været udfordrende. Den kollektive trafik skal løfte sin del af klimaudfordringen, og vi skal også have flere og endnu mere tilfredse passagerer, og de to målsætninger må ikke spænde ben for hinanden. Begge opgaver skal løses og til den rigtige pris,” udtaler Lasse Repsholt.

Når Region Nordjylland går forrest i et forsøg med brintbusser, er det også med forventning om, at initiativet vil bidrage med viden og erfaringer, der kan bruges i nordjyske virksomheders udvikling og styrke deres position på det globale marked. Dansk Persontransport anerkender også dette hensyn, der også er et godt udgangspunkt for at gå ind i en forsøgsordning. Alligevel anbefaler foreningen, at trafikselskaberne generelt holder fast i en åben og gennemsigtig udbudsproces, hvor man stiller funktionelle krav til den bustrafik der leveres.

Ved udgangen af 2022 vil der være 530 batteridrevne elbusser på gaden i Danmark. De kommer til at køre på baggrund af udbud, hvor kommuner og trafikselskaber har stillet funktionskrav om emissionsfrie busser, og markedet og konkurrencen herefter har leveret på både pris og kvalitet. Det er værd at nævne, at der ved udgangen af 2022 også vil være 489 fossilfri busser; altså hvor på busser på biodiesel eller biogas udløser klimagevinsten.