Hvem har den længste bus?
Færdselsstyrelsen har gennemført regelændring, der gør det muligt at indføre længere busser. Baggrunden er blandt andet et stærkt ønske fra busbranchen, kommuner og trafikselskaber om at få åbnet denne mulighed, så busserne kan sættes i drift i nye BRT-systemer.
28 november 2019

Færdselsstyrelsen har ændret reglerne for busser, så det er muligt at anvende flerleddede busser, hvis længde overstiger 18,75 m. Dimensionsbekendtgørelsen er ændret således, at en ledbus med tre eller flere stive sektioner kan have en længde, der overstiger 18,75 m. Ændringen vil betyde, at det bliver muligt at indsætte BRT (Bus Rapid Transit) som en del af den kollektive trafik.

For at sikre, at disse busser passer ind i den øvrige infrastruktur, stilles som betingelse for anvendelse af flerleddede lange busser, at der foreligger en forudgående tilladelse fra vejmyndigheden. Derudover er der indført særlige tekniske krav, som flerleddede lange busser skal leve op til.

  • Ledbussen skal være forsynet med et skilt bagpå, der angiver bussens længde.
  • Der er krav om, at påbudte spejle skal suppleres af udvendige kameraer, der gør føreren i stand til – fra førersædet – at have fuldt udsyn over køretøjets bagerste del og området i nærheden heraf.