12.02.2019

Holbæk Kommune


På følgende kort er de steder angivet hvor det er tilladt at parkere med køretøjer over 3500 kg. (blå markering)

Derudover er der udfor ejendommen Jernbanevej 6, 4300 i Holbæk markeret et areal, hvor busser har lov til at holde i op til en time i forbindelse med af og påsætning af passagerer. Arealet fremgår ikke af kortet men ligger på Jernbanevej mellem Bysøstræde og Rådhusvej.

Af Holbæk Kommunes standsnings og parkeringsbekendtgørelse fremgår følgende informationer:

Benyttelse af parkeringspladser
På parkeringsplads er det forbudt at parkere: Busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3500 kg.

På veje må ikke parkeres
Busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængs og sættevogne, herunder trailere, campingvogne, motorredskaber, traktorer, påhængsredskaber, træk– og håndvogne, hverdage i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 06, samt lørdage, søndage og helligdage.

Busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængs– og sættevogne må dog parkeres på de strækninger og pladser, hvor sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning.