Højere busser, mindsteløn og belgiske miljøzoneregler
I går den 1. januar 2020 trådte en række love i kraft, der kan påvirke dig som vognmand, hvad enten du kører i Danmark eller i udlandet.
02 januar 2020
 • Med virkning fra 1. januar 2020 ændres den maksimale tilladte højde på busser i Danmark fra 4,00 meter til 4,10 meter.
 • Der kommer en regulering i mindstelønnen i Tyskland, Østrig og Frankrig fra 1. januar 2020.

  • I Tyskland stiger satsen fra 9,19 EUR til 9,35 EUR i timen.
  • I Østrig afhænger satsen forsat af anciennitet, køretøj og godstype og stiger til mellem 9,20 EUR og 11,38 EUR i timen. Alle satserne kan ses her
  • Den franske arbejdsminister har også meldt ud, at satsen i Frankrig stiger. Dette er dog ikke endelig vedtaget. Efter planen vil mindstesatsen stige til 10,15 EUR i timen.
 • Nye miljøzoner i Belgien
  • Bruxelles har fra den 1. januar 2020 skærpet deres miljøzone, så dieselkøretøjer skal have mindst Euro-4 motor. Mere information kan findes her. Køretøjet skal herudover registreres online før kørsel i zonen
  • Antwerpen har fra den 1. januar 2020 skærpet deres miljøzone, så dieselkøretøjer skal have mindst Euro-5 motor. Mere information kan findes her og køretøjet skal registreres online via denne side
  • Gent indfører ligeledes en miljøzone fra 1. januar 2020, så dieselkøretøjer skal have mindst Euro-5 motor for at kunne køre gratis i byen. Mere information kan findes her, og køretøjet skal registreres online via denne side. Euro-4 busser vil kunne købe et dagsbevis online på samme side som registreringen