Her er regeringens planer for det næste år
Regeringen har fremlagt sit lovprogram, der består af 56 sider med alle de lovforslag, som allerede nu er planlagt fra regeringens hånd. Dansk PersonTransport har udvalgt de lovforslag, som kommer til at påvirke transportbranchen mest.
01 oktober 2019

KLIMA

  • Ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) (Forhøjelse af kravet om anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i brændstof til landtransport og præcisering af dobbelttællingsbestemmelse)

Regeringen ønsker at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i forhold til 1990-niveauet. De 70 procent skal blandt andet vindes ved brug af bæredygtige biobrændstoffer. I henhold til biobrændstofloven skal der nemlig iblandes 5,75 pct. bæredygtige biobrændstoffer i alt brændstof til transportsektoren. I henhold til direktivet om vedvarende energi skal vedvarende energi udgøre mindst 10 pct. af energiforbruget i transportsektoren i 2020.

TRANSPORT

  • Ændring af lov om syn og godkendelse af køretøjer (Gebyr for og tilsyn med toldsyn, øgede beføjelser ved vejsidesyn m.v.)

Lovforslaget har til formål at give Færdselsstyrelsen lov til at udføre tilsyn med synshallernes toldsyn, herunder en gebyropkrævning som skal finansiere tilsynet. Lovforslaget har desuden til formål at give Færdselsstyrelsen flere handlemuligheder ved vejsidesyn af erhvervskøretøjer.

  • Ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet m.v.)

Formålet med lovforslaget er at skærpe sanktionsniveauet for ulovlig afholdelse af regulære ugentlige hvil i køretøjet.


Dansk PersonTransport mener

Den nye klimalov skal indføre bindende delmål og langsigtede klimamål. Det er helt oplagt, at vi i branchen går i dialog med regering og Folketinget om, hvordan vi kan bidrage hertil. Et godt sted at starte er dog at sikre, at vi har de bedste rammevilkår herfor. Her håber vi, at regeringen kommer godt fra start. Den nuværende miljøzonelovgivning er lagt til rette på en måde, der faktisk skader eksempelvis busbranchens muligheder for at lave en klog og afbalanceret omstilling af bustrafikken. Derfor skal vi have en dialog om det varslede lovforslag på miljøzoneområdet, hvor der blandt andet er brug for justeringer af det nuværende datokrav og en præcisering af dispensationsmulighederne. Tilsvarende har Skatteministeriet varslet en ændring af momsloven, der kan skade økonomien i den kollektive bustrafik ganske voldsomt, så også der har vi et stort behov for at få fundet en bedre løsning.