Grøn omstilling på Fyn: “Vi har brug for branchen, hvis vi skal knække koden”
Fynbus og regeringen har indgået en aftale med de fynske kommuner og Langeland Kommune om, at alt trafik i det fynske skal være grøn
11 februar 2021

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Middelfart, Nyborg, Nordfyn, Kerteminde og Langeland Kommune har indgået en klimaftale med FynBus og regeringen, hvor de forpligter sig på, at nye busser skal være klimavenlige. Det betyder, at alle nye busser skal køre på el, brint, biogas eller biodiesel.

De fynske kommuner har med Fynbus i spidsen en udfordrende opgave foran sig, når det tages fat på den grønne omstilling.
“Der er masser af udfordringer ved dette her. Det økonomiske aspekt ved at skulle skifte over til CO2-neutrale eller nulemissionsbusser kan for mange mindre og mellemstore vognmænd være en udfordring. Vi tilstræber ikke, at vi ender med én stor leverandør i alle otte kommuner, for det er vigtigt for os, at mindre samt mellemstore vognmænd også skal kunne være med. Vil har brug for branchen, hvis vi skal knække koden for, hvordan vi bedst sikrer fordelene ved et stort udbud og samtidig sørger, at der er plads til alle slags vognmænd,” siger Fynbus’ direktør Carsten Hyldborg.

I den aftale, som kommunerne har indgået med FynBus og transportministeren, forpligter kommunerne sig til:

  • Nulemissionsbusser (el eller brint) i alle nye udbud af bybusser fra 2021.
  • CO2-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på lokale ruter og tværkommunale ruter fra 2021, dog muligvis fra 2024 for Langelands vedkommende

FynBus’ bestyrelse har den 1. oktober 2020 vedtaget rammerne for et fælles udbud med en omfattende grøn omstilling af buskørslen på Fyn og Langeland. Den nye kontrakt skal træde i kraft i august 2024. Kommunerne tager i foråret 2021 endelig stilling til deltagelse i et fælles udbud.

Derfor forventer FynBus, at en meget stor del af busflåden er enten CO2-neutral eller helt emissionsfri fra medio 2024, således at FynBus som minimum har reduceret CO2 udledningen med 70 procent.