Genåbningsplanen skal understøttes af tryg, bæredygtig transport
Der er indgået rammeaftale om genåbning af det danske samfund. En forudsætning for en vellykket genåbning er, at den kollektive trafik følger trop og genåbnes med sikkerhed og tryghed som omdrejningspunkt.
24 marts 2021

Dansk PersonTransport forventer, at folk kan og skal genoptage deres transportvaner med bus og tog samtidig med, at mundbind, afstand, rengøring og hygiejne – der er blevet en del af hverdagen – stadig spiller en rolle.

Det er ellers ikke meget genåbningsplanen siger om dette: ”Desuden vil regeringen løbende tilpasse restriktioner i den kollektive transport sådan, at disse følger den øvrige genåbning.” Det lyder som en god plan – overordnet set. Lige nu er kapaciteten i busserne begrænset til halvdelen, fordørene er lukkede, billetsalget hos chaufføren ophørt, og der gøres en kæmpe indsats for at gøre busserne ekstra rent, sikre afstanden mellem passagererne osv. Alt sammen tiltag, der har været med til at sikre, at smitterisikoen i den kollektive trafik har været meget lille, men tiden er også kommet til at løfte restriktionerne.

Vi ser frem til at hilse flere passagerer velkomne tilbage i busserne på trygge og sikre vilkår.