Frist for slutafregning udskudt
Erhvervsstyrelsen har udskudt fristen for slutafregning af kompensationsordningerne fra den 31. maj til 30. juni og giver samtidig mulighed for at ændre kompensationsperiode og faste omkostninger
20 april 2021

Selvom fristen for slutafregning er udskudt en måned, anbefaler DTP at man kommer i gang og sikrer, at alle oplysninger omkring kompensation og omkostninger er korrekte. I den forbindelse er det en god ide at dobbelttjekke, om du har husket at få medregnet alle de faste omkostninger. Du kan for eksempel tage din lønsumsafgift med i slutafregningen, hvis du har sendt medarbejdere hjem på lønkompensation. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside finder du hele listen over kompensationsberettigede faste omkostninger.
Listen finder du her

Mulighed for at forkorte kompensationsperiode
I forbindelse med slutafregningen er det også muligt at forkorte kompensationsperioden. Det kan være relevant for de medlemmer, hvis omsætningstab er mindre end forventet. Virksomheder, der har modtaget kompensation for 4-måneders perioden 09.03.20–08.07.20, har mulighed for at forkorte kompensationsperioden til 3-måneders perioden 09.03.20–08.06.20. Hvis man ønsker at gøre brug af den mulighed, afkortes perioden i forbindelse med indberetningen.