Forlængelse af alkoholforbud og kapacitetsbegrænsning i fjernbusser
Ølkapslen bliver på, mens vi stadig skal give lidt mere plads til sidemanden i fjernbussen.
09 juni 2021

Selvom partierne går til forhandlinger omkring lempelser af de nuværende restriktioner senere i dag, ser det ikke ud til, at hverken kravet om mundbind i offentlig transport, forbuddet mod alkohol i busserne eller kapacitetsbegrænsninger i fjernebusserne fjernes lige med det samme.

Tiltaget om kapacitetsbegrænsning i fjernbusser opretholdes i hvert fald indtil videre indtil den 26. juni, og ligeledes er forbuddet mod alkoholindtagelse i busser foreløbigt forlænget indtil den 8. juli. DPT fortsætter fremadrettet arbejdet med at lempe på de nuværende regler.

Se mere her og her