DPT: Planloven skal understøtte bæredygtig transport
De bæredygtige transport- og mobilitetsformer, der skal fungere i det daglige liv i byerne, betyder, at planloven skal tilpasses i højere grad.
29 januar 2020

”Planloven skal tilpasses, så den i højere grad understøtter og bestyrker sammenhængen mellem de eksisterende hensyn (ex. bæredygtighed, omdannelse og fortætning) med de bæredygtige transport- og mobilitetsformer, der skal fungere i det daglige liv i byerne.”

Det mener Dansk PersonTransport, der netop har afleveret sit input til den evaluering af planloven, som Erhvervsstyrelsen gennemfører.

Konkret foreslår Dansk PersonTransport, at en revideret planlov indfører de principper der i dag gælder fro Hovedstadsområdet om sammenhæng mellem byudvikling og kollektiv trafik (Kapitel 2.C – Fingerplanen), så de også gælder for byerne i den øvrige del af landet.

I et studie, der blev præsenteret på AAU’s Trafikdage 2019, konkluderes, at mange kommuneplaner i de større byer er uambitiøse i forhold til en systematisk sammentænkning af byudviklingen på den ene side og bæredygtige transportformer i form af kollektiv trafik, gang, cykel på den anden side (Potentialet for kollektiv trafik ved den dobbelt urbanisering; Trafikdage 2019). Dette til trods for, at potentialet er ganske stort i mange byer – og ikke kun de fire største danske byer – da der sker en dobbelt urbanisering hvor befolkningen søger mod byerne, købstæderne og de lokale centre, og dermed danner et bedre grundlag for effektiv, kollektiv trafik.

”Byplaner er i sagens natur langsigtede og effekterne af beslutninger, der tages i dag, vil først være mærkbare om mange år. Derfor er det vigtigt, at grunden bliver lagt for en byudvikling, der understøtter den kollektive trafik – og omvendt. I den kollektive bustrafik er en bæredygtig omstilling i fuld gang med blandt andet emissionsfri og støjsvage elbusser, der giver nye muligheder for at integrere en effektiv transport i et emissionsfrit og støjsvagt bymiljø.  I de byer og på de strækninger, hvor passagerpotentialet berettiger det, vil Bus Rapid Transit (BRT) løsninger i eget tracé, i emissionsfri busser og på sigt måske førerløse busser være en løsning, der kan løfte byen og trafikken til et højere niveau. De visioner kræver dog, at kommunerne og byerne i dag planlægger deres byer til mere bæredygtig trafik i fremtiden,” udtaler Lasse Repsholt, sektorchef i Danske PersonTransport.

 

FAKTA
I 2017 blev planloven ændret, så kommunerne fik et øget råderum og nye muligheder i planlægningen. Under overskriften ”Danmark i balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet” blev en planloven ændret med udviklingsmuligheder i kystområderne og i landdistrikterne til fremme af bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder, bedre udviklingsmuligheder for detailhandel og øgede muligheder for anvendelsen af sommerhuse samt nogle ændringer i forhold til processerne. Den politiske aftale indebærer, at der skal gennemføres en evaluering af planloven inden 1. juli 2020.

Høring i forbindelse med evalueringen af planloven er offentligt tilgængelig her: