DPT med til Københavns Klimaårskonference 2020
Dansk PersonTransport kom med input til taxibranchens omstilling til grønne drivmidler, og her var manglende ladestrukture og fremkommelighed højt på programmet.
06 februar 2020

København skal være verdens første CO2-neutrale storby i 2025, ifølge Københavns Kommune, og for at nå i mål kræver det konkrete handlinger, innovative løsninger og udvikling af nye og eksisterende samarbejder.

Derfor afholdt Københavns Kommune ’Københavns klimaløsninger – klimaårskonference 2020’, hvor fokus var på, hvordan målet med den nye Klimaplan KBH2025 skal nås.

Københavns Kommune ønsker gennem aftaler og partnerskaber med virksomheder og organisationer at nå det opstillede klimamål, og derfor var Dansk PersonTransport’s vicedirektør Trine Wollenberg inviteret med for at levere input omkring omstillingen til grønne drivmidler i forhold til taxibranchen.

”Der er stor interesse for at købe eltaxier blandt vognmændene, men der er et Men; de første erfaringer fra de 130 taxier, der kører rundt i København, er at allerede nu er de udfordret på at få taxien ladet op. Rammebetingelserne er ikke optimale, og hvis vi ikke får løst det, vil vi ikke kunne nå Københavns kommunes ønske om CO2 frit-Københavns i 2025. Det er den enkelte vognmænd, der køber selve bilen – investeringen ligger altså hos den enkelte vognmand, og derfor skal det være attraktivt for dem at investere i eltaxier,” fortalte Trine Wollenberg.

Trine Wollenberg fremlagde sit oplæg omkring taxibranchens tanker om omstillingen til grønne drivmidler, hvor hun blandt andet opridsede de tre parametre, der er afgørende for, at omstillingen skal lykkedes.

  • Holdepladser og ladestandere er et must. Det er ekstremt vigtigt, at ladestrukturerne kommer til at fungere og det haster. Herunder skal der også findes svar på, hvordan det skal etableres, hvordan det skal finansieres, og hvem der har ansvaret for det.
  • Fremkommeligheden i byen er også værd at få set på. Det kunne være at lade eltaxierne køre i busbanerne.
  • Når det offentlige indkøber kørsel hos taxibranchen er også vigtigt at efterspørge grønne taxier. I forhold til flextrafikken er Movia nødt til at se på, hvordan vognløb planlægges.