DPT: BRT er ’gamechanger’ i den kollektive trafik
Transportminister Benny Engelbrecht (S) og formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen (S), er enige om at sætte gang i en undersøgelse omkring muligheden for etablere en grøn regional BRT-løsning på Østbanens tracé.
31 januar 2020

En højklasset, grøn regional BRT-løsning – hvor lange og flerledede busser kører i eget tracé og på det eksisterende vejnet – kan være en mulighed for at holde servicen oppe og måske forbedre den for passagerer på Østbanen mellem Køge st. og henholdsvis Fakse Ladeplads og Rødvig.

”Koblingen mellem ny teknologi inden for førerløs drift af busser og klimavenlige elbusser giver nye spændende perspektiver på den kollektive trafik i Danmark. Derfor er jeg glad for, at Region Sjælland og mit ministerium er gået sammen om at se på den her løsning, som tegner til at kunne give høj kvalitet, være billig og klimavenlig på én og samme tid,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Transport- og Boligministeriet og Region Sjælland vil i fællesskab undersøge potentialer og muligheder for at anlægge en grøn BRT-løsning i Østbanens tracé. Undersøgelsen af en grøn regional BRT-løsning supplerer den projektforberedelse af en sporrenovering, som allerede er igangsat af Region Sjælland. De to undersøgelser afsluttes begge i maj/juni 2020, hvorefter Region Sjælland træffer beslutning om, hvilken løsning de ønsker at fortsætte med. Beslutning er altså ikke truffet på nuværende tidspunkt.

Dansk PersonTransport har i mange år haft fokus på Bus Rapid Transit som en ’gamechanger’ i den kollektive trafik, hvor systemet kan løfte den kollektive trafik med øget rejsehastighed og forbedret komfort på en mere fleksibel måde og til en lavere omkostning end andre højklassede trafikløsninger. Derfor er foreningen meget glade for de tanker og idéer, der er kommet ud af dialogen mellem Transportministeriet og Region Sjælland, hvor der er lagt op til at gå fra tanke til handling.

”Det er ganske enkelt godt tænkt. Alene besparelserne i forhold til anlæg og drift kan sagtens begrunde projektet, men når mulighederne for at forlænge linjeføringen til Køge Universitetshospital og øge frekvensen blive undersøgt, tror jeg at interessen vil blive endnu større. Ikke kun fra Region Sjælland men i høj grad fra de mange rejsende og potentielle rejsende som den nuværende østbane betjener,” udtaler Lasse Repsholt, Sektorchef i Danske PersonTransport.

Se visualisering af Grøn Regional BRT her